info@therc.ir 02188904220 , 02188901151
ضرورت ها و دامنه کار

مرکز تخصصی آموزش های HSE، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

ضرورت و دامنه کار

منابع انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش اصلی را در اعتلا و بالندگی اقتصادی و حفظ و ارتقای استقلال کشور ایفا می نماید. از این رو توجه به لزوم صیانت از سلامت این موتور محرکه ملی ضروری می باشد. و ظیفه خطیر و حیاتی دیگر ما در دنیایی پر چالش مملو از منازعات و مناقشات، مصون سازی کشور از طریق بالا بردن قدرت بازدارندگی، ارتقای پایداری و آستانه مقاومت ملی، مصون سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساختهای (حیاتی، حساس و مهم) و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات متنوع فراروی پیرامونی و فضای سرزمینی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. اقدامات پدافند غیر عامل در این راستا نقش و جایگاهی حیاتی را در حفظ زیر ساخت ها و امنیت ملی کشور ایفا نموده و به عهده دارد. درطلیعه قرن بیست و یکم نیز، جهان شاهد بلایای عظیمی است که حوادث طبیعی و غیر طبیعی به وجودآورده است. بنابراین یکی از مهمترین چالش های زمان حاضر ، نیاز به داشتن سیستم مدیریت بلایا در مواجهه با بلایای طبیعی و غیرطبیعی می باشد. با توجه به وسعت ایران ، تنوع بلایای مختلف و شدت وتعداد آن ها ، لزوم وجود ساختاری مناسب برای نظام مدیریت بلایا از نیازهای اساسی کشور به شمار می رود.

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران نیز در راستای اجرای اسناد بالادستی و به منظور ارتقای توانمندی و افزایش مهارت های کاربردی در حفظ و صیانت از منابع انسانی و ایفای نقش خود در مجموعه وزارت نیرو با هدف ارائه خدمات آموزشی براساس استانداردهای آموزشی یکپارچه و منسجم ملی و بین المللی، اقدام به تاسیس “مرکز تخصصی آموزشی های HSE، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران” نموده است.