info@therc.ir 02188904220 , 02188901151
کوتاه مدت

دوره های تخصصی و کوتاه مدت:

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی تهران با استفاده از تجارب خود و اساتید همکار این موسسه اقدام به برگزاری دوره های شغلی-تخصصی، شغلی-مهارتی و همچنین مدیریتی برای کارکنان وزارت نیرو می نماید. این دوره ها  که به منظور ارتقای دانش و مهارت کارکنان صنعت آب و برق برگزار می شود، طیف وسیعی دارد؛ بخشی از آنها در قالب طرح رشد و ارتقای کمک کارشناسی، تکنیسینی، کارشناسی و مدیریت و بخشی دیگر در قالب دوره های تخصصی و اختصاصی، براساس نیاز شرکت ها  طراحی و  اجراء می شود. سالانه بیش از ۱۵۰۰۰ نفر ماه ازآموزش های اجراء  شده در مراکز آموزشی مؤسسه به دوره های کوتاه مدت اختصاص دارد. تعداد دوره های حین خدمت در این موسسه بیش از دو هزار کد دوره بوده که تمامی آنها دوره های مورد تایید دفتر آموزش و تحقیقات وزارت نیرو می باشد.
جهت اطلاعات بیشتر با دوره ها با ما تماس بگیرید.

گروه های آموزشی:

آموزشهای ارائه در شده مجتمع تهران با  توجه به  تنوع رشته های موجود به  چهار گروه آموزشی به  شرح زیر تقسیم می شوند:

گروه آموزشی دوره های عمومی و مدیریت

گروه آموزشی دوره های برق و نیروگاه

گروه آموزشی و آب فاضلاب و محیط زیست

گروه آموزشی ایمنی صنعت و آب برق

 

دفتر گروه برق: ۸۸۹۱۴۵۴۴-۰۲۱ (مهندس احمدیان)
دفتر گروه آب:  ۸۸۹۰۱۱۵۳-۰۲۱ (مهندس احمدی)