دوره های در حال اجرا 

آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت آب و برق

آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت آب و برق

تاریخ برگزاری دوره :    15 , 17  آذر 

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12

مدرس دوره : : آقای واعظی نژاد

ورود به کلاس
امنیت کاربری فناوری اطلاعات ( اکفا )

امنیت کاربری فناوری اطلاعات ( اکفا )

تاریخ برگزاری دوره :    6 , 10  آذر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 10:30

تاریخ برگزاری دوره :    8 , 13  آذر 

ساعت برگزاری دوره : 10 الی 12

مدرس دوره : : آقای 

ورود به کلاس
فایل جلسه جلسه مورخ 1400/9/6 جلسه مورخ 1400/9/8
ادوات فكتس

ادوات فكتس

تاریخ برگزاری دوره :    6 , 8 , 10 , 13 , 15 ,17 , 20 , 22 و 24   آذر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : : آقای نوروزيان

ورود به کلاس
داده کاوی پیشرفته - گروه اول

داده کاوی پیشرفته – گروه اول

تاریخ برگزاری دوره :    2و 9 و 16 و 23 آذر 

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12:30

مدرس دوره : : آقای کدیور

ورود به کلاس
داده کاوی پیشرفته - گروه دوم

داده کاوی پیشرفته – گروه دوم

تاریخ برگزاری دوره :    3و 10 و 17 و 24 آذر 

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12:30

مدرس دوره : : آقای کدیور

ورود به کلاس
آشنايي با حفاظت سيستمهاي قدرت

آشنايي با حفاظت سيستمهاي قدرت

تاریخ برگزاری دوره :    1و 8 و 15 و 22 آذر 

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12:30

مدرس دوره : : آقای ابراهيمي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/9/1 جلسه مورخ 1400/9/9
بانک اطلاعاتی SQL Server Administration

بانک اطلاعاتی SQL Server Administration

تاریخ برگزاری دوره :   25 آبان 

 2 و 9 و 16 و 23 و 30 آذر و 7 دی 

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12:30

مدرس دوره : : آقای پور کاشانی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/8/25 جلسه مورخ 1400/9/2 جلسه مورخ 1400/9/9
مباحث ویژه کاهش تلفات - توزیع کردستان

مباحث ویژه کاهش تلفات – توزیع کردستان

تاریخ برگزاری دوره :   23و 25 آبان

ساعت برگزاری دوره : 11:30 الی 14:30

مدرس دوره : : آقای طرفدار حق

تاریخ برگزاری دوره :   30 آبان

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 15

مدرس دوره : آقای کریم روشن میلانی

 

ورود به کلاس
قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی

تاریخ برگزاری دوره :   13  آذر

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 13

مدرس دوره : : آقای صحرایی

ورود به کلاس
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

تاریخ برگزاری دوره : 18 ، 22 ، 25 و 29 آبان و 2 آذر

ساعت برگزاری دوره : ساعت 10 لغایت 16

مدرس دوره :  آقای گودرزی

ورود به کلاس
آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

تاریخ برگزاری دوره :  15 ، 19 ، 22 ، 26  و 29  آبان

ساعت برگزاری دوره : 13 الی 14:30

مدرس دوره : آقای حسن پور

ورود به کلاس
اصول و آداب تشريفات - ويژه مديران

اصول و آداب تشريفات – ويژه مديران

تاریخ برگزاری دوره :  19  و 23 آبان

ساعت برگزاری دوره : 12 الی 16

مدرس دوره :خانم رضاییان

ورود به کلاس
پیش بینی بار

پیش بینی بار

تاریخ برگزاری دوره :  3  ، 10 ، 17 و 24  آبان

ساعت برگزاری دوره : 8 الی 14

مدرس دوره : آقای كريمی

ورود به کلاس
آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

تاریخ برگزاری دوره :  3  ، 12 و 26 آبان

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : خانم باقری

ورود به کلاس
مقدمه ای بر داده کاوی

مقدمه ای بر داده کاوی

تاریخ برگزاری دوره :  27 مهر  و 4 ، 11 و 18  آبان

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای کدیور

ورود به کلاس
روشهای پاسخگویی به مراجعین

روشهای پاسخگویی به مراجعین

تاریخ برگزاری دوره :  27 مهر  و 4 آبان

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي نعمتی

ورود به کلاس
برنامه ریزی و واکنش به وضعیت اضطراری در تاسیسات آب

برنامه ریزی و واکنش به وضعیت اضطراری در تاسیسات آب

تاریخ برگزاری دوره :  26 مهر  و 3 ، 10 و 17 آبان

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 13:30

مدرس دوره : دکتر امامی

ورود به کلاس
آشنايي با پروتكل هاي رايج در صنعت برق

آشنايي با پروتكل هاي رايج در صنعت برق

تاریخ برگزاری دوره :  28 مهر  و 5 ، 12 و 19 آبان

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای شیر محمدی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/7/28
اصول بازار سرمایه - مدیریت شبکه برق - گروه اول

اصول بازار سرمایه

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  16 ، 23 ، 30 آبان و 3 آذر

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای گل محمدی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/7/19 جلسه مورخ 1400/8/16
اصول بازارسرمایه- مديريت شبكه برق -گروه دوم

اصول بازارسرمایه

تاریخ برگزاری دوره : 1400/7/21

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای ابراهيمي

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

تاریخ برگزاری دوره :  25 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای هاشمی

ورود به کلاس
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

تاریخ برگزاری دوره :  21 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي اسدیان

ورود به کلاس
اصول و مبانی حسابداری و هزینه یابی

اصول و مبانی حسابداری و هزینه یابی

تاریخ برگزاری دوره :  7 ، 14 ، 20 و 21 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 11 الی 14

مدرس دوره : آقاي دکتر صالحی

ورود به کلاس
حقوق بیمه

حقوق بیمه

تاریخ برگزاری دوره :  3 ، 5 ، 10 و 12 آبان

ساعت برگزاری دوره : 12:30 الی 14:30

مدرس دوره : سرکار خانم مطوف

ورود به کلاس
مديريت ايمنی فرايند

مديريت ايمنی فرایند

تاریخ برگزاری دوره : 11 ، 18 و 25 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : مهندس حمامی

ورود به کلاس
مفاهیم هوشمند الکتریکی

مفاهیم هوشمند الکتریکی

تاریخ برگزاری دوره : 31 شهریور و 7 ، 14 و 21 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي فريدونيان

ورود به کلاس
آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران

آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  7 ، 9 ، 14 و 16  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای صحرایی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/23

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات داخلی

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات داخلی

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره :

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آشنايي با زبان انگليسي تخصصي - بخش انتقال

آشنايي با زبان انگليسي تخصصي – بخش انتقال

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : 13 ، 15 ، 20 و 22 شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای بهمنی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/13 جلسه مورخ 1400/6/15
آمار تحليلي

آمار تحليلي

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  16 ، 23 ، 30  شهریور و 6 مهر

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12:30

مدرس دوره : آقای کدیور

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/16 جلسه مورخ 1400/6/23
تعیین تعرفه های خدمات بخش آب

تعیین تعرفه های خدمات بخش آب

تاریخ برگزاری دوره : 16 و 18 مرداد و 21 شهریور

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : خانم آذزگون

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

پدافند شهری

 پدافند شهری

تاریخ برگزاری دوره : 18  مرداد و 22 شهریور

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای امامی

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آیین نگارش حقوقی

آیین نگارش حقوقی

تاریخ برگزاری دوره : 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : دکتر اسماعیلی 

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

دوره های پایان یافته

اصول بازارسرمایه- گروه اول

اصول بازارسرمایه

تاریخ برگزاری دوره : 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای ابراهيمي

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

بررسی وضعیت ایمنی و شناسایی و تعدیل نقاط حادثه در صنعت آب و فاضلاب

بررسی وضعیت ایمنی و شناسایی و تعدیل نقاط حادثه در صنعت آب و فاضلاب

تاریخ برگزاری دوره : 21 ، 28  شهریور و 4 و 11مهر

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای حمامی

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

استفاده کاربردی از توانایی های سنجش از دور

استفاده کاربردی از توانایی های سنجش از دور

تاریخ برگزاری دوره : پایان یافته 

ساعت برگزاری دوره : ——-

مدرس دوره : 

جلسه مورخ 1400/5/12 جلسه مورخ 1400/5/19 جلسه مورخ 1400/6/2
آشنایی با بازار برق

آشنایی با بازار برق

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  10 ، 17 ، 24 و 31  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي عزتي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/10 جلسه مورخ 1400/6/17
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( تکمیلی ) - ویژه نیروگاه ها

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( تکمیلی ) – ویژه نیروگاه ها

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  28 و 30  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 10 الی 13

مدرس دوره : خانم باقری

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

مدیریت تدارکات

 دوره آموزشی مدیریت تدارکات

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : 1 و 6 شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 14:30

مدرس دوره : آقای غریب دوست

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آشنايي با مفاهيم مالي

آشنايي با مفاهيم مالي

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  10 و 17  شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای صالحي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/10 جلسه مورخ 1400/6/17
پدافند زیستی

پدافند زیستی

تاریخ و ساعت برگزاری دوره : 9 شهریور

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای دکتر اکبر زاده

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/10
اصول توليد و بهره برداری ( نیروگاه ری )

اصول توليد و بهره برداری

تاریخ و ساعت برگزاری دوره :  24 ، 27 ، 29 و 31  شهریور 

3 ، 7 و 10 مهر 

ساعت برگزاری دوره : 10 الی 14

مدرس دوره : آقای مهندس رضایی

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است 

آشنايي مقدماتي با اصول و كاربرد نرم افزار R در واكافت دادگان

آشنايي مقدماتي با اصول و كاربرد نرم افزار R در واكافت دادگان

تاریخ برگزاری دوره : 7 ، 9 ، 14 ، 16 ، 21 و 23 شهریور 

ساعت برگزاری دوره : 10 الی 12

مدرس دوره : خانم دکتر خطیبی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/6/7 جلسه مورخ 1400/6/9 جلسه مورخ 1400/6/14 جلسه مورخ 1400/6/16 جلسه مورخ 1400/6/23