info@therc.ir 02188904220 , 02188901151
نویسنده: barantheme

آزمون راس ساعت ۸:۳۰ صبح مورخ ۰۹/۰۴/۹۶ در حوزه های ذیل برگزار می گردد: حوزه شهر همدان: همدان- چهار راه پاستور- خیابان میرزاده عشقی- خیابان هنرستان- هنرستان فنی دیباج حوزه شهر اراک: اراک- کمربندی شمالی- حد فاصل کوی الهیه و شرکت برق منطقه ای باختر- ابتدای جاده فرودگاه- دانشگاه پیام نور اراک حوزه شهر خرم

قبولی در آزمون کتبی به منزله قبولی در کلیه مراحل آزمون استخدامی نبوده و قبولی نهایی پس از طی مراحل (تطبیق مدارک، مصاحبه تخصصی، گزینش و معاینات استخدامی و سوء پیشینه) بوده و مسئولیت نقض مدارک و مستندات بر عهده داوطلب بوده و شرکت مجاز می باشد در هر مرحله که نقض یا عدم انطباق

استخدامی جدید موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق همزمان با چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ انجام خواهد شد.  به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق ، در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر برای دستگاه های مختلف اجرائی، موسسه آموزش