info@therc.ir 02188904220 , 02188901151
اهداف و برنامه ها

مرکز تخصصی آموزش های HSE، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

اهداف

 • بسترسازی در زمینه ارتقاء سطح HSE در سطح وزارت نیرو از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و توانمند مورد نیاز در شرکت ها و پروژه های اجرایی شرکت های تابعه وزارت نیرو
 • ایجاد یکپارچگی و وحدت رویه در امر توسعه و گسترش فرهنگ HSE در سطح وزارت نیرو و توسعه زیر ساخت نیروی انسانی که پایه توسعه نظام مدیریتی HSE پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در سطح وزارت نیرو می باشد.
 • ارتقاء دانش مدیران ارشد در نحوه تعامل و مدیریت این حوزه ها و تبیین نقش کلیدی آن در کاهش انواع ریسک های تهدید کننده دارایی ها و سرمایه های انسانی
 • استاندارد نمودن آموزش پیمانکاران صنعت آب  وبرق با توجه به راهبرد واگذاری بخش وسیعی از وظایف پیمانکاران این صنعت به بخش خصوصی
 • شناسایی و شناساندن ریسک های مختلف از طریق تبادل اطلاعات بین واحد های مختلف با هدف هم افزایی و پیشگیری از وقوع دوباره آن ها در سایر نقاط
 • توسعه همکاری های متقابل با مراکز آموزشی تخصصی بین المللی و تبادل استاد و دانشجو

برنامه ها

 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی
 •   تدوین و بازنگری پویای منابع آموزشی
 •   ایجاد بانک جامع اطلاعات متخصصین این حوزه ها
 • برگزاری سمینارها و همایش های علمی ملی و بین المللی
 •   اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در حوزه های یاد شده در سطح ملی
 • صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاران در حوزه های مربوطه
 • همکاری همه جانبه با واحدهای ستادی مرتبط در وزارت نیرو در تدوین استاندارد های مختلف مورد نیاز صنعت آب و برق در حوزه های مرتبط
 • آموزش  مربیان و مدرسین حوزه های HSEپدافند غیر عامل و مدیریت بحران 
 • آینده پژوهی در موضوعات سه گانه