info@therc.ir 02188904220 , 02188901151
ارزش ها و باورها

مرکز تخصصی آموزش های HSE، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

ارزش ها و باورها

• پایبندی به ارزش ها و اصول اسلامی، اخلاق حرفه ای و حفظ کرامت انسانی

• استفاده بهینه از امکانات و حفظ منابع و منافع ملی

• تعهد به انجام و حمایت از تحقیقات کاربردی در راستای الویت های ملی

• استفاده از خرد جمعی و مشارکت تخصصی برتر در جهت توسعه همکاری های ملی