info@therc.ir 88902084 , 88808452
تمدید مهلت ثبت نام و اعلام شماره حساب جدید در صورت مشکل در واریز وجه ثبت نام

مهلت ثبت نام جهت ارسال مدارک متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۸/۳/۹۶ تمدید می گردد.

نوشتن دیدگاه