دوره های در حال اجرا 

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تاريخ برگزاري:  7 و 14 اسفند ماه 

ساعت برگزاری دوره :  13:00 لغايت 17:00

مدرس دوره : جناب  آقای سلوک

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/12/07 جلسه مورخ 1401/12/14
برنامه ريزي براي بهبود بهره وري

برنامه ريزي براي بهبود بهره وري

تاريخ برگزاري:  6 و 7 اسفند ماه 

ساعت برگزاری دوره :  8:00 لغايت 16:00

مدرس دوره : جناب آقای دکتر نعمتی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/12/06 جلسه مورخ 1401/12/07
راهنماي تكميل و تحويل تجهيزات در راه‌اندازي و بهره‌برداري اوليه از واحدهاي نيروگاه‌هاي برق‌آبي جديدالاحداث

راهنماي تكميل و تحويل تجهيزات در راه‌اندازي و بهره‌برداري اوليه

از واحدهاي نيروگاه‌هاي برق‌آبي جديدالاحداث

تاريخ برگزاري:  7 اسفند ماه 

ساعت برگزاری دوره :  9:00 لغايت 12:00

مدرسین دوره : جناب آقای مرتضی بهادری

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/12/07
مقابله با بحران

مقابله با بحران

تاريخ برگزاري:  10 و 17 بهمن ماه 

ساعت برگزاری دوره :  13:00 لغايت 17:00

مدرسین دوره : جناب آقای آقای دکتر وجدانی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/11/10 جلسه مورخ 1401/11/17
تكنيك های سنجش و اندازه گیری بهره وری

تكنيك های سنجش و اندازه گیری بهره وری

تاريخ برگزاري:  18 ، 19، 25 ، 26 بهمن ماه و 2 و 3 اسفند ماه

ساعت برگزاری دوره :  09:00 لغايت 13:30

مدرسین دوره : جناب آقای دکتر کامران راد

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/11/18 جلسه مورخ 1401/11/19 جلسه مورخ 1401/11/25 جلسه مورخ 1401/11/26 جلسه مورخ 1401/12/02 جلسه مورخ 1401/12/03
بنیان مدیریت امنیت اطلاعات

بنیان مدیریت امنیت اطلاعات

تاريخ برگزاري:  14 و 21 دی ماه 

ساعت برگزاری دوره :  16:00 لغايت 19:00

مدرسین دوره : جناب آقای محمد رضا مهر آزما

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/10/14 جلسه مورخ 1401/10/21
نکات کلیدی مدیریت

نکات کلیدی مدیریت

تاريخ برگزاري: یکشنبه ها و سه شنبه ها از 11 دی ماه 

ساعت برگزاری دوره :  8:30 لغايت 13:00

مدرسین دوره : آقای دکتر سرافراز

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/03/24 جلسه مورخ 1401/03/25
آيين نگارش و مكاتبات اداري

عنوان دوره : آيين نگارش و مكاتبات اداري

تاريخ برگزاري: 16 و 23  آذر ماه 1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:00 لغايت 14:00

استاد دوره: آقاي خليلي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/08/02 جلسه مورخ 1401/08/08 جلسه مورخ 1401/08/16
دوره مقدمه ای بر داده کاوی Data mining

عنوان دوره : مقدمه ای بر داده کاوی Data mining 

تاريخ برگزاري: دوم و نهم و شانزدهم  آذر ماه 1401 

ساعت برگزاري دوره : 9:00 لغايت 12:00

استاد دوره: دکتر توکتم خطیبی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/08/02 جلسه مورخ 1401/08/08 جلسه مورخ 1401/08/16
چهارچوب هاي کيفيت آمار رسمي

عنوان دوره :چهارچوب هاي کيفيت آمار رسمي

تاريخ برگزاري: 25 مهر  و 2 ، 9 و 16 آبان ماه 1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:00 لغايت 14:30

استاد دوره: جناب آقای دکتر حسین آبادی

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/07/25 جلسه مورخ 1401/08/02 جلسه مورخ 1401/08/09 جلسه مورخ 1401/08/16
سیستمهای پشتیبانی نرم افزاری در مدیریت دارایی های فیزیکی

عنوان دوره : سیستمهای پشتیبانی نرم افزاری در مدیریت دارایی های فیزیکی

تاريخ برگزاري: 1 و 3 آبان ماه 1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:00 لغايت 14:30

استاد دوره: جناب آقای مهندس آزادگان

استاد دوره: جناب آقای مهندس ناصر نایب

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/08/01 جلسه مورخ 1401/08/03
رویکردهای تعالی محور در استقرار مدیریت داراییهای فیزیکی

عنوان دوره : رویکردهای تعالی محور در استقرار مدیریت داراییهای فیزیکی

تاريخ برگزاري: 24 و 26 مهر ماه 1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:00 لغايت 14:30

استاد دوره: جناب آقای مهندس ملک نیازی

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/07/24 جلسه مورخ 1401/07/26
دستورالعمل و فهرست خدمات پايش کيفيت آبهاي سطحي ( جاري )

عنوان دوره : دستورالعمل و فهرست خدمات پايش کيفيت آبهاي سطحي ( جاري )

تاريخ برگزاري:    25 و 27  مهر ماه و 2 و 4 آبان ماه 1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:00 لغايت 16:00

استاد دوره: جناب آقای سید حسین هاشمی

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/07/25 جلسه مورخ 1401/07/27 جلسه مورخ 1401/08/02 جلسه مورخ 1401/08/04
سامانه تماپ

عنوان دوره : سامانه تماپ

سامانه تماپ 1 تاريخ برگزاري:    16 و 17  مهر ماه  1401 

سامانه تماپ 2 تاريخ برگزاري:    23 و 24  مهر ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:00 لغايت 16:00

استاد دوره: جناب آقای فاضل

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/07/16 جلسه مورخ 1401/07/17 جلسه مورخ 1401/07/23 جلسه مورخ 1401/07/24
مدیریت تغییر وتحول

عنوان دوره : مدیریت تغییر وتحول

تاريخ برگزاري:    29 شهريور و 12 و 26 مهر ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:30 لغايت 13:30

استاد دوره: سرکار خانم دکتر پویای قلی زاده

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/29 جلسه مورخ 1401/07/12 جلسه مورخ 1401/07/26
اصول قراردادهاي بازرگاني

عنوان دوره : اصول قراردادهاي بازرگاني

تاريخ برگزاري:    28  و 30 شهريور و 4 و 6 مهر ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 9:00 لغايت 12:30

استاد دوره: جناب آقای یاوری فر

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/28 جلسه مورخ 1401/06/30 جلسه مورخ 1401/07/04 جلسه مورخ 1401/07/06
تعیین استراتژی فرهنگ سازی استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی

عنوان دوره : تعیین استراتژی فرهنگ سازی استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی

تاريخ برگزاري:    27 شهريور و 10 مهر ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:30 لغايت 14:30

استاد دوره: جناب آقای زو اشکیانی

سرکار خانم بانکی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/27 جلسه مورخ 1401/06/10
پیاده سازی الزامات استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی

عنوان دوره : پیاده سازی الزامات استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی

تاريخ برگزاري:    29 شهريور و 12 ، 17 و 19 مهر ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:30 لغايت 14:30

استاد دوره: جناب آقای ملک نیازی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/29 جلسه مورخ 1401/07/12 جلسه مورخ 1401/07/17 جلسه مورخ 1401/07/19
روانشناسی بازار برق

عنوان دوره : روانشناسی بازار برق

تاريخ برگزاري:    23 شهريور و 6 مهر ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:30 لغايت 14:30

استاد دوره: جناب آقای دکتر عزتی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/26 جلسه مورخ 1401/07/06
آشنايي با دستورالعمل هاي بهره برداري پست هاي فشار قوي

عنوان دوره: آشنايي با دستورالعمل هاي بهره برداري پست هاي فشار قوي

تاريخ برگزاري:   20 ، 23 ، 27 و 30 شهريور ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:30 لغايت 13:30

استاد دوره: جناب آقای مهندس رمضانی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/20 جلسه مورخ 1401/06/23 جلسه مورخ 1401/06/27 جلسه مورخ 1401/06/30
گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

عنوان دوره: گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

تاريخ برگزاري:   20 ، 22 ، 27 و 29 شهريور ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 8:30 لغايت 13:30

استاد دوره: جناب آقای مهندس عباسی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/20 جلسه مورخ 1401/06/22 جلسه مورخ 1401/06/27 جلسه مورخ 1401/06/29
اصول و مبانی تبادل دانش

عنوان دوره: اصول و مبانی تبادل دانش

تاريخ برگزاري:   16 ، 20 و 22 شهريور ماه  1401 

ساعت برگزاري دوره : 9:00 لغايت 13:00

استاد دوره: سرکار خانم دکتر دانايي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/16 جلسه مورخ 1401/06/20 جلسه مورخ 1401/06/22
روانشناسي خانواده

عنوان دوره: روانشناسي خانواده

تاريخ برگزاري:

گروه اول :  14 و 15 شهريور ماه  1401 

گروه دوم : 27 شهریور و 14 مهر 

ساعت برگزاري دوره : 9:00 لغايت 13:00

استاد دوره: سرکار خانم دکتر دانايي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/14 جلسه مورخ 1401/06/15
آشنایی با دستور العمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی (قراردBOT،BOO-ROT)

عنوان دوره: آشنایی با دستور العمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی (قراردBOT،BOO-ROT)

تاريخ برگزاري: 12، 13، 19 و 20  شهریور ماه  1401 

ساعت برگزاری دوره : 14:00 لغايت 15:30

استاددوره: جناب آقای زینال زاده

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/12 جلسه مورخ 1401/06/13 جلسه مورخ 1401/06/19 جلسه مورخ 1401/06/20
آشنایی مقدماتی با اصول و کاربرد نرم افزار R در واکافت دادگان

آشنایی مقدماتی با اصول و کاربرد نرم افزار R در واکافت دادگان

تاريخ برگزاري: 16 و 23  شهریور ماه  1401 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 12:00

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/09
مهارت هاي عمومي مديريت

مهارت هاي عمومي مديريت

تاريخ برگزاري: 13 ، 15 و 22 شهریور ماه  1401 

ساعت برگزاری دوره : 13:00 لغايت 16:00

مدرس دوره : خانم دکتر زرندی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/13 جلسه مورخ 1401/06/15 جلسه مورخ 1401/06/22
وبينار راهنماي تهيه بيلان منابع و مصارف آب و تزريق مولفه هاي آن

وبينار” راهنماي تهيه بيلان منابع و مصارف آب و تزريق مولفه هاي آن

تاريخ برگزاري: 9شهریور ماه  1401 

ساعت برگزاری دوره : 8:300 لغايت 12:30

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/09
گزارش نویسی فنی بخش توزیع

گزارش نویسی فنی بخش توزیع

تاريخ برگزاري:  9 ، 12 ، 16 ، 19 و 30 شهریور ماه  1401 

ساعت برگزاری دوره : 13:00 لغايت 16:00

استاد دوره : جناب آقای دکتر رضا شریفی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/06/05 جلسه مورخ 1401/06/09 جلسه مورخ 1401/06/12 جلسه مورخ 1401/06/16 جلسه مورخ 1401/06/19
پروتکل IEC-61850

پروتکل IEC-61850 

تاريخ برگزاري: 30 مرداد و  1 ، 8، 15 ، 22 شهریور ماه  1401 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 14:30

استاد دوره : جناب آقای مهندس فروزان

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/05/30 جلسه مورخ 1401/06/01 جلسه مورخ 1401/06/08 جلسه مورخ 1401/06/15 جلسه مورخ 1401/06/22
GIS پیشرفته

GIS پیشرفته 

تاريخ برگزاري: 29 ، 31 مرداد ماه و 5 ، 7 ، 12 شهریور ماه 1401 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 14:30

استاد دوره : جناب آقای دکتر عطازاده

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/05/29 جلسه مورخ 1401/05/31 جلسه مورخ 1401/06/05 جلسه مورخ 1401/06/07 جلسه مورخ 1401/06/12
آشنایی با 10 تحول اداری و شاخصهای مرتبط با آن

آشنایی با 10 تحول اداری و شاخصهای مرتبط با آن

تاريخ شروع: 31 مرداد 1401

تاريخ پایان : 7 شهریور 1401

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 12:30

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/05/24 جلسه مورخ 1401/05/30
مقدمه ای بر داده کاوی

مقدمه ای بر داده کاوی

تاريخ برگزاري: 26 مرداد ماه  و 2 ، 6 ، 9 و 13 شهریورماه 1401 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 14:30

استاد دوره : جناب آقای دکتر کامران راد

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/05/26 جلسه مورخ 1401/06/02 جلسه مورخ 1401/06/06 جلسه مورخ 1401/06/09 جلسه مورخ 1401/06/13
انديشه هاي نو در مديريت

انديشه هاي نو در مديريت

تاريخ برگزاري: 24 ، 25 مرداد ماه  1401 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 14:00

استاد دوره : جناب آقای دکتر عزتی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/05/24 جلسه مورخ 1401/05/25
دوره آموزشی دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (pmp) و تهیه منحنی های عمق،سطح، تداوم بارش(DAD)

دوره آنلاین(وبینار)
نام دوره : دوره آموزشی دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (pmp)
و تهیه منحنی های عمق،سطح، تداوم بارش(DAD)
مدت کلاس 4 ساعت
زمان : 24 مرداد ماه ساعت 8:30 تا ۱۲
شرکت مدیریت منابع آب ایران و آب منطقه ای ها

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/05/24
معرفی راهنما و فهرست خدمات برداشت مصالح رودخانه ای

معرفی راهنما و فهرست خدمات برداشت مصالح رودخانه ای

تاريخ برگزاري: 2 مرداد

ساعت برگزاری دوره : 9:00 لغايت 12:00

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/05/02
تخصصي در بخش انتقال و توزيع GIS

تخصصي در بخش انتقال و توزيع GIS

تاريخ برگزاري: شنبه 25 تیر ماه

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 13:00

مدرسین دوره : جناب آقای دکتر عطار زاده

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/04/25
تناسب اندام (ارتقاي سلامت از طريق ورزش)

تناسب اندام(ارتقاي سلامت از طريق ورزش)

تاريخ برگزاري: شنبه- يكشنبه – دوشنبه- چهارشنبه 

26-25-22-20 تيرماه

ساعت برگزاری دوره : 11:30لغايت 13:30

مدرسین دوره : سركار خانم مهندس حسيني

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/04/20 جلسه مورخ 1401/04/25 جلسه مورخ 1401/04/26
اصول بازار سرمایه

اصول بازار سرمایه

تاريخ برگزاري: شنبه ها و سه شنبه ها 14 و 18 و 21 و 25 و 28 تیر ماه 

ساعت برگزاری دوره :  8:30 لغايت 13:00

مدرسین دوره : جناب آقای دکتر براری 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/04/12
دوره هاي توجيهي بدو خدمت

دوره هاي توجيهي بدو خدمت

  • (فرهنگ سازماني و ارتباطات موثر در سازمان مبتني بر ارزش هاي اسلامي )

تاريخ برگزاري:  25 خرداد ماه و 1 تير 

  • ( كار تيمي و حل مسئله )

تاريخ برگزاري:  28 خرداد ماه و 4 تير

  • ( اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آزمونهای اسلام در نظام اداری )

تاريخ برگزاري:  29 خرداد ماه و 5 تير

ساعت برگزاری دوره :  8:30 لغايت 13:30

مدرسین دوره : جناب آقای دكتر محمد علي نعمتي

 

  • (آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز )

تاريخ برگزاري:  2 و 5 مردادماه 

ساعت برگزاری دوره :  12 لغايت 17

مدرسین دوره : جناب آقای مهندس خدايي

 

ورود به کلاس آزمون - فرهنگ سازماني و ارتباطات -- 13 تير آزمون - کارتيمي و حل مسئله -- 15 تير آزمون- اخلاق حرفه ای مبتني بر آموزه هاي اسلامي -- 20 تير آزمون-آشنایی با ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران -- 18 مرداد
جلسه مورخ 1401/03/25 جلسه مورخ 1401/03/28 جلسه مورخ 1401/03/29 جلسه مورخ 1401/04/01 جلسه مورخ 1401/04/04 جلسه مورخ 1401/04/05 جلسه مورخ 1401/05/02 جلسه مورخ 1401/05/05
مبانی HSE

مبانی HSE

تاريخ برگزاري: یکشنبه ها و سه شنبه ها 10 و 17 و 22 و 24 خرداد ماه  5 و7 تیرماه

ساعت برگزاری دوره :  8:30 لغايت 13:00

مدرسین دوره : 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/03/10
معرفی راهنما و فهرست خدمات برداشت مصالح رودخانه ای

معرفی راهنما و فهرست خدمات برداشت مصالح رودخانه ای

تاريخ برگزاري:زمان 12 تیرماه 

ساعت برگزاری دوره :  9 لغايت 12

مدرسین دوره : آقای سبزی وند

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/03/10
عنوان دقیق دوره مبانی ، اصول و نظریه های روابط عمومی کد 8223

عنوان دقیق دوره مبانی ، اصول و نظریه های روابط عمومی کد 8223

بخشی از دوره بصورت حضوری در روزهای 27 و 28 اردیبهشت برگزار گردید و از آنجا که دوره 30 ساعت میباشد  بخش دوم دوره بصورت غیر حضوری برگزار می گردد همکاران گرامی لطف نمایند ابتدا در بخش ارزیابی و سپس در آزمون دوره حتما شرکت نمایند .

ضمنا تاریخ برگزاری دوره بصورت مجازی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ بوده و زمان آزمون روزهای چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ و پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ می باشد

تعين سطح - آشنايي با زبان انگليسي تخصصي بخش انتقال

تعين سطح – آشنايي با زبان انگليسي تخصصي بخش انتقال

تاریخ برگزاری : 1و 2 و 3و 4 خرداد ماه 1401

ساعت برگزاری دوره : 8:30 لغايت 12:30

مدرسین دوره : دکتر سرافراز

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1401/03/01
روشهاي مواجهه با کارکنان دشوار در سازمان

روشهاي مواجهه با کارکنان دشوار در سازمان

تاریخ برگزاری : 9و11و15و18 اسفند 1400

ساعت برگزاری دوره : 12:00 الی 15:00

مدرسین دوره : آقای دکترمقدم

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/12/09 جلسه مورخ 1400/12/11 جلسه مورخ 1400/12/15 جلسه مورخ 1400/12/18 فایلهای دوره
وبینار روشهای برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی

وبینار روشهای برآورد تبخیر در شرایط اقلیمی

تاریخ برگزاری : 24بهمن 1400

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12

مدرسین دوره : آقای دکترمجیدی

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/11/24 فایلهای دوره
آشنايي با سيستم هاومدارهاي مخابراتي در بخش انتقال

آشنایی با سیستم ها و مدارهای مخابراتی در بخش انتقال

تاریخ برگزاری : 27بهمن 4و9و11و18 اسفند

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 14:30

مدرسین دوره : آقای شيرمحمدي

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/12/04
قانون ماليات بر ارزش افزوده با آخرين تغييرات 1400

قانون ماليات بر ارزش افزوده با آخرين تغييرات 1400

تاریخ برگزاری : 17 و 19 و 20 بهمن 1400

ساعت برگزاری دوره : 11 الی 15

مدرسین دوره : آقای دکتر ابراهیمی

 

ورود به کلاس ( skyroom ) ورود به کلاس ( Adobe Connect)
جلسه مورخ 1400/11/17 جلسه مورخ 1400/11/19 جلسه مورخ 1400/11/20 فایل دوره
قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی

تاریخ برگزاری دوره :   13  آذر

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 13

تاریخ آزمون : 24 بهمن

مدرس دوره : : آقای صحرایی

ورود به کلاس
محتوای دوره جلسه 1400/09/13
شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی طرح های انتقال آب بین حوضه ای

شرح کلی خدمات مطالعات اجتماعی طرح های انتقال آب بین حوضه ای

تاریخ برگزاری دوشنبه 11 بهمن 1400

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12

مدرسین :

آقای دکتر کاوه معصومی

آقای مهندس محمد حب وطن

آقای ابراهیم حبیبی

خانم مریم نجیبی ربیعی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/11/11
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی کنترل پروژه

تاریخ برگزاری دوره : 10 ، 13 ، 17 ، 20 (بهمن ماه 1400)

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12:30

مدرس دوره : آقای مهندس خاکیار

 

 

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/11/10 جلسه مورخ 1400/11/13 جلسه مورخ 1400/11/17 جلسه مورخ 1400/11/20
وبينار تعيين آب مورد نياز اکوسيستم هاي آبي

وبينار تعيين آب مورد نياز اکوسيستم هاي آبي

تاریخ برگزاری دوره : چهارشنبه 6 بهمن ماه

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12

مدرسین دوره : 

خانم دکتر سيما

آقاي دکتر دهزاد

آقاي دکتر باقر زاده کريمي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/11/06
هيدرولوژي (مدیریت منابع آب )

هيدرولوژي – گروه آب

تاریخ برگزاری دوره :  3 و 4 بهمن ماه

ساعت برگزاری دوره : 12 الی 16

مدرس دوره :

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/11/03 جلسه مورخ 1400/11/04 فایلهای دوره
سيستم هاي ومدارهاي مخابراتي در بخش توزيع

سيستم هاي ومدارهاي مخابراتي در بخش توزيع

تاریخ برگزاری دوره :  29  دی و 6 ، 13، 20 بهمن 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 14:30

مدرس دوره : آقای شيرمحمدي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/29 جلسه مورخ 1400/11/06 جلسه مورخ 1400/11/13 جلسه مورخ 1400/11/20
راهنمای بهره‌برداری، نگهداری و پایش سازه‌های مهندسی رودخانه

راهنمای بهره‌برداری، نگهداری و پایش سازه‌های مهندسی رودخانه

تاریخ برگزاری دوره :  1400/10/19

ساعت برگزاری دوره : 9 الی 12

مدرس دوره :

محمدرضا مجدزاده طباطبایی
محمود افسوس
رضا سبزیوند
حسین شریفی‌منش

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/19 فایلهای دوره
مباني hse

مباني hse

تاریخ برگزاری دوره :  26 و 19 دي ماه 3 و 10 و 17 بهمن

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 16

مدرس دوره : آقاي اکبرزاده

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/19 جلسه مورخ 1400/10/26 جلسه مورخ 1400/11/03 جلسه مورخ 1400/11/10 جلسه مورخ 1400/11/17
اصول ايمني وکنترل کاهش ضايعات

اصول ايمني وکنترل کاهش ضايعات

تاریخ برگزاری دوره :  19 و 21 و 26 و 28 دي ماه و 3 بهمن

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقاي نيکنام

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/19 جلسه مورخ 1400/10/21 جلسه مورخ 1400/10/28 جلسه مورخ 1400/11/03
مانیتورینگ فرآیند آموزش

مانیتورینگ فرآیند آموزش

تاریخ برگزاری دوره :  18 و 20 و 25 دي ماه

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 14:30

مدرس دوره : دکتر نعمتي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/18 جلسه مورخ 1400/10/20 جلسه مورخ 1400/10/25
بازارهاي خدمات جانبي برق

بازارهاي خدمات جانبي برق

تاریخ برگزاری دوره : 13-14-20-21 دیماه 

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الي14:30

مدرس دوره : : آقای هاشمی

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/13 جلسه مورخ 1400/10/14 جلسه مورخ 1400/10/20 جلسه مورخ 1400/10/21
آشنايي با مفاهيم شبكه هاي هوشمند الكتريكي

آشنايي با مفاهيم شبكه هاي هوشمند الكتريكي

تاریخ برگزاری دوره : 8-15-22-29 دیماه و 6 بهمن ماه

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الي10:30

مدرس دوره : : مهندس فریدونیان

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/15 جلسه مورخ 1400/10/22 جلسه مورخ 1400/10/29 جلسه مورخ 1400/11/06
اخلاق فردی اجتماعی اداری

اخلاق فردی اجتماعی اداری

تاریخ برگزاری دوره :۴،  ۶، ۸، ۱۱، ۱۳ دیماه

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الي10:30

مدرس دوره : : حجت الاسلام مفتح

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/06 جلسه مورخ 1400/10/08 جلسه مورخ 1400/10/11 جلسه مورخ 1400/10/13 جلسه مورخ 1400/10/20
نقشه خواني نيروگاه

نقشه خواني نيروگاه

تاریخ برگزاری: ٦، ٨، ١٣، ١٥ ، ٢٠ ،٢٢ ،٢٧ ،٢٩ دی ماه روزهای دوشنبه ساعت ١٣ لغایت ١٥ و روزهای چهارشنبه ٩ لغایت ١٣

مدرس دوره : : مهندس عليزاده

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/10/06 جلسه مورخ 1400/10/08 جلسه مورخ 1400/10/13 جلسه مورخ 1400/10/15 جلسه مورخ 1400/10/20 جلسه مورخ 1400/10/22 جلسه مورخ 1400/10/26 جلسه مورخ 1400/10/29 فایل جلسه
طراحي دوره های آموزشي

طراحي دوره هاي آموزشي

تاریخ برگزاری دوره :     29 آذر ماه و 1-6-8-13 ديماه

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الي12:30

مدرس دوره : : آقای نعمتي

ورود به کلاس
جلسه مورخ 1400/09/21 جلسه مورخ 1400/10/1 جلسه مورخ 1400/10/6 جلسه مورخ 1400/10/8 جلسه مورخ 1400/10/13
اصول بازارسرمایه- مديريت شبكه برق و برق منطقه ای تهران-گروه دوم

اصول بازارسرمایه

تاریخ برگزاری دوره : 1400/9/21 الی 12/10/1400

ساعت برگزاری دوره : 8:30 الی 12:30

مدرس دوره : آقای گل محمدی

ورود به کلاس

 در حال حاضر فایلی بارگذاری نشده است