امنیت انرژی و فناوری های تجدید پذیر

 

عنوان دوره : امنیت انرژی و فناوری های تجدید پذیر

استاد دوره: جناب آقای دکتر حسین پور

 

مشاهده کلاس
تحول استراتژيك

 

عنوان دوره : تحول استراتژيك

استاد دوره: جناب آقای دکتر عزتي

مشاهده کلاس
تهیه و تنظیم گزارشات آماری

 

عنوان دوره : تهیه و تنظیم گزارشات آماری

تاريخ برگزاري:    24 تا 28  مهر ماه  1401 

استاد دوره: جناب آقای فرخی 

نمره آزمون به صورت ارايه پروژه می باشد 

لطفا پروژه انجام شده را به نشانی  tehranTRU@nri.ac.ir  ایمیل فرمایید 

مشاهده کلاس